هزینه ارسال پیام توسط ما

پیام کوتاه

هر پیام 13 تومان                                    (توضیحات ذیل را بخوانید)            ثبت سفارش ارسال        

 

پیام تلگرامی

هرپیام 10 تومان

بسته 1000 عددی 10 هزار تومان             (توضیحات ذیل را بخوانید)             ثبت سفارش ارسال                               

بسته 10000 عددی 100 هزار تومان         (توضیحات ذیل را بخوانید)             ثبت سفارش ارسال                               

بسته 50000 عددی 500 هزار تومان         (توضیحات ذیل را بخوانید)             ثبت سفارش ارسال                               

 

پیام وایبری

هرپیام 10 تومان

بسته 1000 عددی 10 هزار تومان             (توضیحات ذیل را بخوانید)              ثبت سفارش ارسال                             

بسته 10000 عددی 100 هزار تومان         (توضیحات ذیل را بخوانید)              ثبت سفارش ارسال                             

بسته 50000 عددی 500 هزار تومان         (توضیحات ذیل را بخوانید)              ثبت سفارش ارسال                             

 

 

       --------- توضیحات تعرفه :----------

   **   به تمام قيمت هاي اعلام شده 9% ماليات اضافه مي گردد.
   **   تعرفه هاي فوق براي ارسال يک عدد پيام (70 کاراکتر براي پيامک فارسي و 160 کاراکتر براي پيامک انگليسي) مي باشد.
   **   در صورت طولاني بودن پيامک ارسالي تعرفه در تعداد پيامک ضرب خواهد شد.

 


 

ارسال هرگونه متن توهین آمیز به اشخاص و .... ممنوع می باشد

تهدید و اعلام برنده شدن جواییز به منظور کلاهبرداری پیگرد قانونی دارد